เรายินดีช่วยเหลือคุณ.

ฉันเป็นผู้ซื้อ
ฉันเป็นร้านค้า